Startsida Produkter Tjänster Företaget Kontakta oss Återförsäljare Axson Robot
Fronius Victor/Thermal D. Harris Gullco Orbitalum kap Orbitalum svets Bestis Downloads

 

Harris

829 Enstegs regulator utan manometer

 

Konstruerade för att tåla mer tuffa förhållanden - praktiskt taget okrossbar regulatorn.
Utan manometer -  tufft polykarbonat indikator, lätt att avläsa.
Stor kapacitet - högt flöde och högt 8 bars tryck.
Sintrad legerart inloppsfilter för att fånga föroreningar har inget koppar, så den är säker med acetylen och andra gaser..
Stor membran 70 mm diameter stabiliserar arbetstrycket.

 

Broschyr: 825-829 pdf_eng 250 kb

829-3,5-lp