Startsida Produkter Tjänster Företaget Kontakta oss Återförsäljare Axson Robot
Fronius Victor/Thermal D. Harris Gullco Orbitalum kap Orbitalum svets Bestis Downloads

 

Gullco

Lägesställare

  • 0 till 90 graders lutning
  • Back Switch.
  • Programmerbar mikroprocessor.
  • Fotkontroll
  • Gasrensare.
  • Chuck 
  • 12 " diameter aluminiumbord.

Broschyr

Lägesställare pdf_eng

 

lägesställare3

lägesställare

positionerare 2