Startsida Produkter Tjänster Företaget Kontakta oss Återförsäljare Axson Robot
Fronius Victor/Thermal D. Harris Gullco Orbitalum kap Orbitalum svets Bestis Downloads

 

fronius logo en_cmyk copy

MagicWave 1700

 • De nya TIG-strömkällorna är helt digitaliserade och microprocessorstyrda invertrar.
 • Kan lagra 100 jobb.
 • Stor flexibilitet och anpassningsförmåga för olika uppgifter.
 • Svetsning i aluminium, aluminium legeringar & magnesium (MW1700/2200).
 • Robust design.
 • Hög precision under svetsprocessen.
 • Hög verkningsgrad.
 • LocalNet Interface.
 • Automatisk Volfram elektrodformare vid AC svetsning med MW 1700/2200.
 • Svetsprocessövervakare.
 • TIG pulsbågsfunktion.
 • Har RPI (Revers Polarity Ignition) - Omvänd polaritets-tändning som ger utomordentlig tändegenskaper.

Broschyr
TT 2200 MW 1700/2200 pdf_swe 4,4Mb

 

Manual

MW/TT 1700/2200/2500/3000/4000/5000 pdf_swe 7,8 Mb 

 

 

Länk Fronius

MW 1700 flagga engelsk 20x15

 

 

mw1700tt2200