Startsida Produkter Tjänster Företaget Kontakta oss Återförsäljare Axson Robot
Fronius Victor/Thermal D. Harris Gullco Orbitalum kap Orbitalum svets Bestis Downloads

 

fronius logo en_cmyk copy

MagicWave 2200

 • De nya TIG-strömkällorna är helt digitaliserade och microprocessorstyrda invertrar.

 • Job eller Comfort-panel

 • Kan lagra 100 jobb.

 • Stor flexibilitet och anpassningsförmåga för olika uppgifter.

 • Svetsning i aluminium, aluminium legeringar & magnesium (MW1700/2200).

 • Robust design.

 • Hög precision under svetsprocessen.

 • Hög verkningsgrad.

 • LocalNet Interface.

 • Automatisk Volfram elektrodformare vid AC svetsning med MW 1700/2200.

 • Svetsprocessövervakare.

 • TIG pulsbågsfunktion.

 • Har RPI (Revers Polarity Ignition) = omvänd polaritets-tändning som ger utomordentlig tändegenskaper.

Broschyr

MW1700/2200 TT 2200  pdf_swe 4,4Mb

 

Manual

MW/TT1700/2200/2500/3000/4000/5000 pdf_swe 7,8Mb

 

TIG comfort pdf_swe  11Mb 

 

Länk Fronius

MW 2200 flagga engelsk 20x15

 

mw1700tt2200