Startsida Produkter Tjänster Företaget Kontakta oss Återförsäljare Axson Robot
Fronius Victor/Thermal D. Harris Gullco Orbitalum kap Orbitalum svets Bestis Downloads

 

fronius logo en_cmyk copy

TransPuls Synergic 3200 / 2700 CrNi / 3200 CrNi / 4000 CrNi

Svetsning av höglegerat stål

  • Perfekt svetsning av CrNi och andra svårsvetsade material.
  • Heldigitala svetssystem ger grundförutsättningarna, know-how och avancerad mjukvara kompletterar.
  • Fronius presenterar den ideala lösningen för högkvalitativ svetsning; CrNi versionen av Trans Puls Synergic 2700/3200/4000 har ett ojämförligt programomfång med 46 optimerade karakteristiker för CrNi stål och andra svårsvetsade material.
  • Felfri och skonsam svetsning av CrNi stål är maskinernas utmärkande särdrag.
  • I praktiken innebär detta lite sprut, minimerad efterbearbetning och minskad deformation vid tunnplåtsvetsning.
  • Mjukvarans svetsprogram är omfattande gällande både material och materialkombinationer; allt från korrosionsresistenta material med samma sammansättning, till påsvetsning på valsat, smitt och gjutet martensit-ferrit, austenit-ferrit och manganstål som basmaterial.
  • Avancerade uppgifter som påsvetsning av mellanliggande materialskikt, hårdpåsvetsning, svetsar som utsätts för aggressiva medium som klor, syror, baser, rökgaser eller salter, förenklas genom möjligheten att välja lämpligt svetsprogram. Detta gäller även vid svetsning där materialet är utsatt för maximal påfrestning gällande grop-, spännings- och spaltkorrosion.
  • Svetsprogram finns naturligtvis även för finkornigt-, duplex- och olegerat konstruktionstål eller gjutgods.
  • TPS 2700/3200/4000 lämpar sig för MMA, MIG/MAG och TIG svetsning i verkstäder, vid montagearbeten och automatiserad svetsning.
  • Förutom flermetodsegenskaperna utmärker sig Fronius heldigitaliserade system genom egenskaper som helt stabil ljusbåge, SyncroPuls för estetiskt tilltalande fogar, TIG ComfortStop för eliminering av ändkratrar vid TIG svetsning, fyrarullars matarverk och forcerad kontakt mot tråden som ger störningsfri frammatning och strömövergång. Trots att strömområdet sträcker sig från 3 A upp till 400 A (TPS 4000), är maskinerna både lätta och kompakta. TPS 2700 med inbyggt matarverk väger endast 28 kg, och kan därmed relativt enkelt bäras av en person, t.ex. vid montagearbeten.

 

Broschyr

TPS 3200/ 2700-/3200-/4000 CrNi  pdf_eng 368kb

 

Manual

TPS 2700/3200/4000/5000  4Mb

 

Länk Fronius

TPS 2700 CrNi flagga engelsk 20x15

TPS 3200/3200 CrNi flagga engelsk 20x15

TPS 4000 CrNi flagga engelsk 20x15

 

            tps 3200 crni...

 

 

TPS 3200