Startsida Produkter Tjänster Företaget Kontakta oss Återförsäljare Axson Robot
Fronius Victor/Thermal D. Harris Gullco Orbitalum kap Orbitalum svets Bestis Downloads

 

fronius logo en_cmyk copy

CMT (Cold Metal Transfer)

 

 video_icon CMT:  Processjämförelse

 

 

 video_icon CMT: Advance

 

En revolution inom svetstekniken, både när det gäller svetsutrustning och användningsområden. CMT-processen är inte bara en helt ny process, utan ger också nya användningsområden.
  • CMT är en förkortning av Cold Metal Transfer (kall metallöverföring).
  • Den beskriver en helt ny metod för materialöverföring, en MIG/MAG-process med låg värmetillförsel, jämfört med den vanliga kortbågprocessen.
  • I CMT-processen kan kortslutningsströmmen hållas relativt låg och kortslutningen bryts kontrollerat genom att tråden dras tillbaka.
  • Dessa två egenskaper ger i princip sprutfria svets- och lödfogar. Vid normal brännarposition blir fogarna helt sprutfria.
  • Då CMT-processen är praktiskt taget sprutfri, krävs inget dyrt och tidskrävande efterarbete.

Manuell CMT

Fronius har tagit fram en manuell CMT som ger svetsaren helt nya möjligheter.

  • MIG/MAG kortbågprocess med helt ny metod för materialöverföring.
  • Svetsar alla material med överlägsen prestanda.
  • Hög svetshastighet med ett sprutfritt resultat.
  • Ingen efterbahandling krävs.
 

Broschyr

CMT: Cold Metal Transfer  pdf_eng 4,5Mb

CMT: Cold Metal Transfer pdf_swe 920 kb

CMT Advanced pdf_eng 1,9 mb

 

Pressrelease pdf_swe 29 kb  

cmt_stor

cmthand2_br%e4nnareliten